Fibromialgia

lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz
Fibromialgia

Co to jest fibromialgia i jakie są jej przyczyny?

Fibromialgia (fibromyalgia syndrome – FMS) charakteryzuje się przewlekłym, uogólnionym bólem mięśni i stawów oraz występowaniem tzw. punktów tkliwych, czyli miejsc ciała o nadmiernej wrażliwości na ucisk (zob. ryc. 1.).

Chorzy poza bólem odczuwają wiele innych dolegliwości, takich jak zmęczenie, uczucie sztywności ciała, zaburzenia snu i nastroju, mogą też występować u nich objawy sugerujące chorobę narządów wewnętrznych. Dolegliwości te są uciążliwe, znacznie pogarszają funkcjonowanie w pracy i życiu prywatnym.

Fibromialgia dopiero niedawno została uznana za odrębną chorobę, a lekarze nadal są podzieleni co do akceptacji jej występowania. Ponieważ objawy tej choroby są niecharakterystyczne i mogą sugerować inne schorzenia, pacjent odbywa z reguły długą wędrówkę po różnych specjalistach. Dlatego fibromialgia często jest rozpoznawana z dużym opóźnieniem, co utrudnia jej skuteczne leczenie.

Fibromialgia jest związana z nieprawidłowym odczuwaniem bólu. Chociaż nie do końca wyjaśniono mechanizm tego zjawiska, najbardziej prawdopodobna wydaje się tzw. centralna sensytyzacja, czyli nadmierna pobudliwość struktur przewodzących ból w rdzeniu kręgowym i mózgu. Ponieważ obszar mózgu, gdzie odbywa się odczytywanie bodźców bólowych, reguluje też inne funkcje organizmu, takie jak sen, odporność czy reakcja na stres, może to tłumaczyć towarzyszące bólowi inne objawy choroby.

W badaniach przeprowadzonych u pacjentów z fibromialgią stwierdzono nieprawidłowe stężenie w układzie nerwowym różnych substancji biorących udział w odczuwaniu bólu, m.in. zmniejszony poziom serotoniny (dlatego w leczeniu stosuje się leki podwyższające jej poziom). Ważną obserwacją jest występowanie zaburzeń snu głębokiego, który jest fazą snu odpowiedzialną za regenerację organizmu. Tłumaczy to brak odpoczynku w czasie snu, nadmierną męczliwość w ciągu dnia oraz niektóre zaburzenia hormonalne. Dotychczas nie stwierdzono natomiast zmian chorobowych „na obwodzie”, czyli w mięśniach i stawach – odczuwany w nich ból jest więc prawdopodobnie wynikiem zaburzeń centralnej regulacji bólu.

Dokładny czynnik odpowiadający za zaburzoną regulację bólu nie jest znany, natomiast prawdopodobnie do jej rozwoju przyczyniają się:

 • podatność genetyczna – u krewnych pierwszego stopnia występuje ośmiokrotnie większe ryzyko występowania fibromialgii; w rozwoju choroby podejrzewa się m.in. udział genów odpowiadających za działanie serotoniny,
 • czynniki psychiczne, np. przewlekły stres, niskie poczucie wartości, niezadowolenie z pracy, silny uraz psychiczny,
 • zakażenia – wielu pacjentów łączy początek objawów z przebyciem choroby zakaźnej, takiej jak borelioza, zakażenie wirusami HIV, HCV, HBV,
 • inna choroba – fibromialgia może być skutkiem innej długotrwałej choroby; często występuje przykładowo u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy czy choroba Hashimoto). Objawy fibromialgii mogą być wówczas mylnie traktowane jako zaostrzenie choroby podstawowej. Właściwe rozróżnienie takich stanów jest bardzo ważne, ponieważ odpowiednie leczenie tej choroby może znacznie polepszyć komfort życia pacjentów. Z drugiej strony u pacjentów z fibromialgią ryzyko późniejszego rozwoju choroby autoimmunologicznej jest bardzo niskie.

Jak często występuje fibromialgia?

Częstość występowania fibromialgii nie jest dokładnie znana. Szacuje się, że występuje ona często, bo u około 2-10% ludzi. Kobiety chorują dziesięciokrotnie częściej niż mężczyźni. Fibromialgia jest jedną z najczęstszych chorób rozpoznawanych przez reumatologów. Najczęściej pojawia się w 30.—50. rż., jednak może wystąpić w każdym wieku.

Jak się objawia fibromialgia?

Fibromialgia może mieć wiele różnorodnych objawów. Najważniejszym z nich jest przewlekły (trwający przynajmniej 3 miesiące) „ból całego ciała”. Na początku może być ograniczony do jednej okolicy, potem staje się uogólniony, zajmując stawy i mięśnie po obydwu stronach ciała, powyżej i poniżej pasa. Typowy jest ból kręgosłupa (głównie krzyża lub szyi) oraz dużych stawów (bioder, barków, kolan). Pacjenci odczuwają kłucie, szarpanie lub palenie mięśni, często opisują też sztywność ciała i obrzęk stawów. Dolegliwości są bardziej nasilone rano oraz przy wykonywaniu jednostajnej czynności, jak np. siedzenie przy komputerze czy monotonna praca fizyczna. Charakterystyczne jest osłabienie mięśni, które zniechęca do jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

Inne objawy fibromialgii to:

 • znaczne zmęczenie, brak energii, ogólne wyczerpanie; często towarzyszy temu poczucie niezdolności do sprawnego myślenia, zapamiętywania i koncentracji uwagi
 • zaburzenia snu – pacjenci często budzą się w nocy i nie mogą ponownie zasnąć; sen nie przynosi odpoczynku, dlatego w ciągu dnia konieczna jest dodatkowa drzemka
 • depresja, niepokój, uczucie lęku
 • objawy jelita drażliwego – zmienny rytm wypróżnień, ból brzucha, uczucie parcia na stolec (przy braku innej przyczyny tych objawów)
 • nadwrażliwy pęcherz moczowy – częste oddawanie moczu bez objawów sugerujących zakażenie dróg moczowych
 • uczucie niemiarowej pracy serca i duszność bez uchwytnej przyczyny
 • drętwienie i mrowienie rąk i stóp (tzw. pseudoparestezje), poczucie chłodu, ziębnięcie palców rąk (może pojawić się objaw Raynauda)
 • zespół niespokojnych nóg
 • nadwrażliwość na zmiany pogody i silne bodźce (hałas, mocne oświetlenie)
 • ból głowy, napady migrenowe
 • bolesne miesiączki, zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Objawy te często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Tworzy się błędne koło, ponieważ pacjenci ograniczają swoją aktywność w życiu zawodowym i towarzyskim, a przez to mają coraz większe poczucie, że sobie nie radzą, oraz słabnącą kondycję fizyczną.

Co robić w razie wystąpienia objawów fibromialgii?

Gdy wystąpią objawy fibromialgii, należy zgłosić się do lekarza. Chorobą tą najczęściej zajmują się reumatolodzy, chociaż pacjenci mogą trafić początkowo do innych specjalistów, zwłaszcza jeśli objawy naśladują inne choroby. Wczesne rozpoznanie fibromialgii ułatwia jej skuteczne leczenie, zanim dojdzie do znacznego nasilenia dolegliwości i pogorszenia jakości życia.

Fibromialgia często powoduje objawy sugerujące chorobę narządów wewnętrznych (np. zaburzenia jelitowe, kołatanie serca, duszność), które wynikają z zaburzenia kontroli nerwowej i zmniejszają się pod wpływem leczenia. Należy jednak pamiętać, żeby nie lekceważyć tych symptomów i pilnie zgłosić się do lekarza, jeśli się one utrzymują, są znacznie nasilone lub wystąpią inne objawy alarmowe, np. gorączka, nieuzasadnione chudnięcie, krew w stolcu, czy ból w klatce piersiowej.

Jak lekarz ustala diagnozę?

Fibromialgia. Punkty uciskowe w fibromialgii
Ryc. 1. Punkty uciskowe w fibromialgii

Lekarz rozpoznaje fibromialgię na podstawie typowych objawów choroby i stwierdzenia nadmiernej tkliwości przynajmniej 11 z 18 tzw. punktów tkliwych oraz wykluczenia innych chorób, mogących naśladować objawy fibromialgii. W fibromialgii nie stwierdza się istotnych odchyleń w badaniach dodatkowych.

Jakie są sposoby leczenia fibrimialgii?

Ponieważ fibromialgia jest chorobą bardzo różnorodną, jej leczenie musi być dopasowane do każdego pacjenta. Najlepsze efekty przynosi łączenie różnych terapii. Zastosowanie leków ma na celu zmniejszenie bólu, poprawienie nastroju oraz polepszenie jakości snu. Różne formy leczenia niefarmakologicznego pomagają przywrócić sprawność oraz radzenie sobie z dolegliwościami. Niestety często konieczne jest wypróbowanie różnych metod, zanim znajdzie się taką, która przyniesie satysfakcjonującą poprawę. Dlatego leczenie fibromialgii jest czasami frustrujące zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza.

Leki

Wykazano skuteczność różnych leków w zmniejszaniu objawów fibromialgii. U niektórych pacjentów trzeba wypróbować kilka różnych preparatów, zanim znajdzie się ten dopasowany do danego pacjenta. Najczęściej stosuje się leki:

 • przeciwdepresyjne – pomimo że fibromialgia nie jest chorobą psychiatryczną, w jej leczeniu wykorzystuje się leki stosowane w depresji, których skuteczność związana jest ze zwiększeniem poziomu serotoniny i innych neuroprzekaźników biorących udział w przewodzeniu bólu. Leki te zmniejszają ból i zmęczenie, poprawiają napęd psychoruchowy i jakość snu;
 • przeciwbólowe, takie jak paracetamol i tramadol; zmniejszają ból i mogą poprawić funkcjonowanie (inne leki, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, steroidy czy silne opioidy, nie są zalecane w leczeniu fibromialgii, ponieważ wywołują wiele działań niepożądanych, a nie wykazano ich skuteczności w leczeniu tej choroby);
 • przeciwpadaczkowe (np. pregabalina, gabapentyna) – wykazano ich skuteczność w zmniejszeniu objawów fibromialgii, takich jak ból, zaburzenia snu i zmęczenie; można je stosować w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi;
 • rozluźniające mięśnie – przynoszą ulgę u części pacjentów, u innych nie wpływają na objawy fibromialgii.

Postępowanie niefarmakologiczne

Postępowanie niefarmakologiczne jest bardzo ważnym elementem leczenia tej choroby. Wszystkim pacjentom zaleca się unikanie stresu związanego zarówno z pracą, jak i obowiązkami rodzinnymi. Czasami konieczne jest wzięcie urlopu, zmiana stanowiska pracy czy rezygnacja z innych stresujących zobowiązań. Ponieważ z reguły objawy fibromialgii nasilają się po pewnym czasie trwania jakiejś czynności, korzystne jest dzielenie pracy na krótsze okresy i robienie sobie co pewien czas przerwy, np. na spacer. Ważna jest higiena snu – kładzenie się o ustalonej godzinie, zrezygnowanie z kofeiny, odpowiednie warunki pozwalające na całkowite zrelaksowanie się, leczenie stanów zakłócających sen (np. zespołu niespokojnych nóg).

W leczeniu fibromialgii stosuje się poza tym różnorodne formy terapii, dopasowując je do indywidualnych potrzeb. Najbardziej powszechne to:

 • balneoterapia, polegająca na zajęciach w ciepłej wodzie, najlepiej w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi
 • krioterapia ogólnoustrojowa
 • ćwiczenia usprawniające, wykonywane przynajmniej trzy razy w tygodniu, o umiarkowanej intensywności – pacjenci z fibromialgią często skarżą się na nasilenie dolegliwości podczas wykonywania wysiłku, dlatego trzeba dobrać taką aktywność, która jest przyjemna i nie zwiększa za bardzo bólu; ćwiczenia intensyfikuje się w miarę polepszania kondycji. Zaleca się jazdę na rowerze, pływanie, spacerowanie (unikając aktywności wymagających znacznego wysiłku)
 • terapia behawioralno-kognitywna i inne formy psychoterapii – mają na celu wypracowanie metod walki ze stresem, obniżonym nastrojem i innymi przeszkodami pogarszającymi jakość życia
 • techniki relaksacyjne, akupunktura, tai-chi, masaże i inne metody – ich skuteczność w fibromialgii nie została jednoznacznie udowodniona, jednak mogą u niektórych pacjentów stanowić cenną metodę uzupełniającą inne formy leczenia.

Jakie jest znaczenie edukacji w leczeniu pacjenta z fibromialgią?

Pierwszym krokiem w terapii osób z fibromialgią powinno być omówienie z pacjentem charakterystyki rozpoznawanego zaburzenia. Już samo wyjaśnienie, że obserwowane objawy nie zagrażają jego życiu może go uspokajać, a perspektywa odpowiedniej pomocy pozwala pacjentowi zrozumieć specyfikę fibromialgii oraz daje szansę na zbudowanie prawidłowej współpracy pacjent-lekarz.
Efektywna terapia może mieć miejsce wyłącznie wtedy gdy pacjent w  zrozumie problem, który go dotyka.

Czytaj więcej o leczeniu fibromialgii >

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Trudno obecnie mówić o możliwości całkowitego wyleczenia tej choroby. Odpowiednie postępowanie, zwłaszcza wcześnie rozpoczęte, może spowodować ustąpienie objawów na długi czas. Zazwyczaj na przemian występują okresy nasilenia i złagodzenia objawów. O ustępowaniu choroby świadczą: lepsze samopoczucie, zmniejszenie bólu, poprawa jakości snu i powrót do normalnej aktywności. Fibromialgia nie prowadzi do kalectwa ani skrócenia długości życia, chociaż może znacznie obniżyć jego jakość.

Co trzeba robić po zakończeniu leczenia?

Aby zapobiec nawrotowi fibromialgii, trzeba dbać o dobre samopoczucie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Unikanie stresu, planowanie zajęć zgodnie z własnymi upodobaniami, utrzymanie jak najlepszej kondycji, zapewnianie sobie odpoczynku – wszystko to pomaga kontrolować tę chorobę. Nie ma konieczności wykonywania żadnych badań kontrolnych ani regularnych wizyt u lekarza, jeśli objawy choroby ustąpiły i nie ma już potrzeby zażywania leków. Warto natomiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi nawrót objawów choroby.

Co robić, aby uniknąć zachorowania?

Skłonność do wystąpienia fibromialgii jest wrodzona, wiąże się często z cechami charakteru takimi jak uczuciowość i perfekcyjność, i nie możemy jej zapobiec. Mamy natomiast wpływ na wiele czynników rozpoczynających „błędne koło” fibromialgii, takich jak przewlekły stres, brak poczucia satysfakcji, zła kondycja fizyczna. Ważne jest, aby zgłosić się jak najwcześniej do lekarza, gdy zauważymy u siebie objawy choroby. Pozwoli to na skuteczniejsze i szybsze jej opanowanie.

Data utworzenia: 17.11.2011
FibromialgiaOceń:
(3.61/5 z 36 ocen)
Zobacz także
Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu
  • Malwina
   2018-05-15 10:18
   Blagam!nie dajcie sobie wmowic ze istniejeje tata choroba jak fibromialgia!wystarczy sobie zrobic posiew kalu w laboratorium na drozdze i grzyby a zobaczycie czym jest ta choroba!to nic innego jak kandydoza ogolnoustrojowa!z tego mozna sie wyleczyc restrykcyjna dieta!sprawdzcie sami a sie przekonacieodpowiedz
   • Aga
    2018-05-28 11:46
    To prawda. Ja tez mialam zdiagnozowana fibromilagie i po jakims czasie ktos naprowadzil mnie na swietna klinike w Szczecinie. Zrobiono mi kilka testow. I okazalo sie ze zrodlem fibromilagii byl u mnie grzyb candiba i zespol sibo czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. Radze zrobcie sobie te testy.. Ja jestem w trakcie leczenia juz 3 miesiac i czuje sie znacznie lepiej. Wszystko zmierza ku dobremu.pozdrawiamodpowiedz
    • Pless
     2018-06-17 23:36
     jakie testy? prosze o podpowiedzodpowiedz
  • Agnieszka
   2018-03-13 16:10
   Bardzo dobry artykuł. Mam fibromialgie od kilku lat. Niestety żaden lekarz reumatolog nie potraktował mnie poważnie. Leczenie zaczęło się po wizycie w poradni leczenia bólu. brak diagnozy powoduje niepoważne traktowanie mnie przez innych lekarzy. Brakuje zrozumienia u najbliższych. Większość rodziny uważa moje dolegliwości za wymysł rozhisteryzowanej baby. Nie ma zrozumienia dla mojego cierpienia fizycznego i psychicznego. Nie mam nawet komu opowiedzieć jak bardzo źle się czujęNikomu nie życzę takiego bólu. Moim największym marzeniem jest trafić do reumatologa.,który y nie będzie traktować mnie jak wariatkę.odpowiedz
   • Marzanna
    2018-05-14 12:20
    Zgadzam się. Mam to samo i takie same doświadczenia. Lekarze nie mają wiedzy na temat naszego cierpienia. Ja ma to od dziecka,myślałam że to normalne,takie życie. Chodzenie po lekarzach na NFZ to strata czasu i nerwów. Mogą doprowadzić tylko do rozpaczy i zalamania,a my cierpimy przez nich jeszcze bardziej. Ja mam 57 lat ,3 l.temu bylam u jednego reumatologa,pomachał moją ręką popatrzyl na mnie i wypychsjąc(dosłownie)mnie z gabinetu powiedział-wygląda pani jak osiemnastka ,stawy pani ma jak szesnastka,niech pani przyniesie więcej badań i wtedy pogadamy. Szk ,niedowierzanie. Inni byli nielepsi,więc dałam spokój,cierpię sobie i tyle.😥odpowiedz
   • Sylwia
    2018-04-20 09:50
    Witaj!Doskonale Cię rozumiem,bo ja mam podobnie jak ty reumatolog stwierdził "fibro" i mówi do mnie -a wie pani jakie na to sa leki?!psychotropy! i od razu recepte mi pisze gdy odmówiłam podarł receptę i pow że może ziołami i koniec wizyty!!!!!Z rodzina to samo,tylko ja sie pytam jak ŻYĆ?????odpowiedz
   • Grzegorz
    2018-03-30 04:08
    Hej. Nie wiem skąd jesteś ale jest w Warszawie świetny lekarz, Jan Gietka, który zna tę wredną i wie jak ją leczyć. Sam też mam ten problem i właśnie zacząłem kurację. Pozdrawiamodpowiedz
    • Aldona
     2018-04-16 10:53
     Prosze o adres lekarza.odpowiedz
  • Aneta
   2018-03-02 12:26
   witam, choruje of pieciu lat, w moim przypadku na chorobe zlozyly sie wszystkie mozliwe symptom tj. uraz psychiczny, dlugotrwaly stress I uraz fizyczny (wypadek w pracy). Mieszkam w Anglii, dostaje pomoc na kazdym lewelu choroby - psychologiczna + fizjoterapia, ale tak naprawde to nic mi nie pomaga. Jestem juz bardzo zmeczona, a co jakis czas dochodzi jakis nowy bol, ktory oczywiscie trzeba sprawdzic czy to jest fibro czy jakas inna nowa choroba, zycze zdrowia.odpowiedz
   • Aga
    2018-03-05 23:09
    Aneta, jak udało Ci się przekonać GP, że to to? Ja od grudnia zmagam się z zawrotami głowy i jakoś średnio starają się to diagnozwać. Od kilku dni mam bóle mięsniowo- stawowe i tak myślę, że to może być fibromilglia :(odpowiedz
  • Marta
   2018-01-24 03:00
   Jezeli maci zdiagnozowana fibromialgie i posiadacie amalgamaty tj.srebrne plomby to zapewniam ze zrodlem choroby sa wlasnie amalgamaty.zawiwraja toksyczna rtec ktora jest zrodlem wszystkich problemow.fibromialgia jest uleczalna.odpowiedz
   • Zmęczona
    2018-04-10 11:26
    Usunęłam plomby i nic . Napisz w jaki sposób jest uleczalna?odpowiedz
    • Marta
     2018-05-20 20:54
     Prawdopodobnie ma Pani candide jako powiklanie po podtruciu rtecia.odpowiedz
  • Ola
   2018-01-08 00:24
   Ból związany z fibromialgią zaatakował mi najpierw plecy(punkty tkliwe),a teraz kolana.Dostaję zastrzyki w te punkty,a na kolana lekarz zastosował md-knee.Na razie nie ma poprawy-cierpię,wszystko boli.Jeszcze mam zastrzyki-zobaczę na końcu.odpowiedz
   • Ala
    2018-01-12 21:20
    Ja stosuję tabletki,pro-myalgan mi bardzo pomogły, można kupić w aptece. Na początku stosowałam 4 dziennie, teraz 2. Poprawę zauważyłam po około miesiącu. Jednak mimo wszystko fibromialgia czasem wraca,właśnie mnie dopadła i wszystko boli.odpowiedz
   • Danuta
    2018-01-09 02:38
    Zastrzyki nic nie dają. .....ból wróci a stawy się osłabiają. ....lepiej zastosować ciepła kąpiel z olejkiem lawendowym i zrelaksować się. ...unikać stresu. ..to jest wróg numer jeden...szybkie marsze na świeżym powietrzu jak kto może lub spacery. ....odpowiedz
    • Fan
     2018-06-16 23:28
     Prosze przestancie z tymi bredniami. Fibro to prawdziwa choroba ukladu odpornosciowego i radzenie komus aby maszerowal jest naprawde nie na miesjcu.odpowiedz
    • gość
     2018-01-24 18:57
     Od 2014roku choruję i nie wiem na co ale mam wszystkie objawy może to wreście fibromialgiaodpowiedz
     • Gosia
      2018-03-07 20:43
      Lepiej nie. Męczę się juz z tym 11 lat. Nikomu nie życzę.odpowiedz
     • jaga
      2018-02-25 22:02
      Ja miałam wszystkie objawy opisane przy fibromialgii. Sprawdziłam gdzie diagnozują tą chorobę. Postawiłam na poradnię przy Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu. Telefonicznie uzgodniłam termin wizyty. Lekarz rodzinny wystawił mi skierowanie do Poradni Reumatologicznej z podejrzeniem fibromialgii. Po przeprowadzonym badaniu w poradni reumatologicznej pani dr potwierdziła, iż mam fibromialgię. Polecam tą drogę aby potwierdzić lub wykluczyć fibromialgię. Pozdrawiam serdecznieodpowiedz
     • Gosia
      2018-02-03 18:48
      Posluchajcie, przeszlam przez to. U mnie to byl silny uraz wywolany stresem. Lezalam godzinami nie mogac sie podniesc. Bolalo cale cialo, nawet zyly mnie piekly. Bylam zalamana. Najgorzej bylo przy zmianach pogody. Ale zaczelam sie ruszac.Uwierzcie mi sport mnie uratowal, a konkretnie bieganie. Z czasem wszystkie dolegliwosci odeszly. Wiem, ze boli, ale sprobujcie ruchu na swiezym powietrzu i myslcie pozytywnie. Ta choroba mijaodpowiedz
  • Smutna
   2017-11-21 23:32
   Czy jest ktos kto uzyskał reemisję dolegliwości które wywołuje fibromialgia ? Czyli boli mięśni przede wszystkim ? Ja od 1,5 roku mam problem z dolegliwościami w obrębie ramienia/barku/szyi chyba dolegliwości sie nasilają i czuje sie coraz bardziej bezradna..lekarze mówią ze moze to bóle psychosomatyczne albo fibro i w sumie tyleodpowiedz
   • Zuza
    2018-01-31 00:54
    Ja zachorowałam 2 temu ...Po 9 miesiącach strasznego bólu .Prawie się z bólu poruszać nie mogłam żadna leki przeciw bólowe nie pomagały..zaczęłam zmuszać się stopniowo do spacerów coraz dłuższy i szybszy ..ból w pewnych miejscach całkowicie odpuścił. Został w karku barkach i łopatkach. W skali od 1do 10 na 4 ..odpowiedz
   • Agata
    2018-01-24 20:57
    Polecam dieta bezglutenowa i beznabialowa. Nie chodzi mi o samą laktoze tylko caly nabial. Oraz omijanie produktów na którą ma się nietolerancje. Po 3 tyg bole znacznie oslably do tego stopnia ze nie biore zadnych lekow. Jeszcze rok temu byłam w strasznym stanie. I nie wierzylam w zadnw diety. Ale sprobowalam bo obiecalam dzieciom ze sie wylecze:) powodzenia:)odpowiedz
  • M.
   2017-11-16 18:56
   Fibromilgia to nic innego jak efekt zatrucia rtecia. Ide o zaklad ze wiekszosc z Was ma amalgamaty?prosze zacznijcie sie odtruwac chlorella i kolendra i wszystkie objawy stopbniowo znikna. A zaczac trzeba przede wszystkim od usuniecia amalgamatow ktore zawieraja toksyczna rtec. Zycze wytrwalosci. Ja sie wyleczylam z fibromialgii.odpowiedz
   • anka
    2018-06-09 01:16
    Wyleczyłaś, czy po prostu nie miałaś nigdy fibromialgii? U mnie choroba trwa od małego dziecka, kiedy jeszcze nie miałam ani jednej plomby. Ta choroba ma podłoże genetyczne, a zaostrza ją stres albo traumatyczne przeżycia.odpowiedz
    • sara
     2018-06-14 12:03
     czy robila sobie badania na sibo, candide?polecam rowniez zbadanie witaminy b12odpowiedz
   • gość
    2018-01-24 19:02
    Czym się wyleczyłaś . Bo ja nie mam zębów plombowanych a choruję 4lataodpowiedz
   • Daglez
    2017-12-20 13:59
    A może to nie była fibromialgia, a co do amalgamatów to nic dobrego.odpowiedz
   • renia
    2017-12-20 00:38
    Prosze o info leczeniaodpowiedz
    • Mika
     2018-01-24 02:41
     Prosze zaczac od usuniecia amlgamatow!to one wywoluja te wszystkie objawy. Prosze poszukac w internecie.sa tysiace stron na temat przewleklego zatrucia rtecia.zapewne znajdzie tam Pani symptomy ktore sama Pani ma..potrzebna jest zdrowa dietam, duzo szpinaku aby uzupelnic zapasy glutationu.jesli ma Pani objawy zatrucia oznacza to ze jego zapasy dawno.sie juz wyczerpaly.chlorella usuwa rtecz organizmu.podobnie jak herbata z kolendy siewnej.po 3tyg.jej picia pozbylam sie objawow mgly i powrocily sny.zycze wytwalosci!odpowiedz
     • Mika
      2018-01-24 02:44
      To rtec wywopuje fibromialgie!prosze w slowa.rtec.i fibromialgia.dla tych co.znaja kezyk angielski odsylam do 'pfotokol Cutlera'odpowiedz
   • Gonia
    2017-11-18 20:12
    Prawisz jak moja kolezanka ktora odstawila pasty z fluorem bo jej sie szyszynka zwapni, a teraz powazne problemy z zebami. Podaj mi prosze zrodlo swoich informacji, najlepiej artykul z badaniami klinicznymi. Moje stwierdzenia ponizej operaja sie na NICE guidelines ktorymi kieruje sie wszystkie placowki opieki zdrowotnej w UK.odpowiedz
    • marynarz
     2017-12-16 16:46
     Niech zacznie myć zęby sodą oczyszczoną z dodatkiem wody utlenionej i problemy znikną. Ja ten zestaw stosuje od 3 lat i badania kontrolne co 6 m-cy wykazują brak próchnicy. Nie mam na to badań klinicznych tylko życiowe. To działa!odpowiedz
     • anka
      2018-06-09 01:12
      Mój kolega sodą uszkodził trwale szkliwo, nie polecam!odpowiedz
  • Gonia
   2017-11-05 19:22
   Pracuje w UK z ludzmi chorymi na fibromialgie i prosze sie nie nabierac na zadne witaminy i cudowne specyfiki. Stosujemy psychoterapie kognitywno-behawioralna, relaksacje, malymi krokami - stopniowe wdrazanie do aktywnosci, leki przeciwbolowe, jesli konieczne. Przychodza do naszego centrum ludzie z walizka specyfikow na ktore wydali fortune. Wszystko odstawiamy, ewentualnie dodajemy witamine D, bo wiekszosc ma niedobor. Po kilku miesiacach stawiamy ludzi na nogi, choc nie w kazdym przypadku to ostatnia wizyta, czesto jest potrzebna psychoterapia po opuszczeniu osrodka. W Anglii traktuje sie te chorobe powaznie, jako manifestacje fizyczna silnego stresu lub dawnej nieprzerobionej traumy wskutek somatyzacji. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz prosze zeby nie wspierac szarlatanow.odpowiedz
   • kola
    2018-06-16 23:31
    Dziekuje serdecznie za sensowny komentarz, daje mi to sporo nadzieji.odpowiedz
   • Magda
    2017-12-02 16:39
    Jestem ciekawa gdzie w uk leczy sie ludzi z fibromialgia bo ja mam i jakis nikt sie tym nieprzejmuje tylko leki i wypadodpowiedz
   • tosia
    2017-11-07 20:50
    Hej a gdzie w UK macie to klinikę bo dzisiaj stwierdzono u mnie to chorobę i chciałbym się dowiedzieć cos o niej więcej.odpowiedz
   • Tylda
    2017-11-06 11:21
    Czy w Trójmieście można znaleźć lekarza specjalizującego się diagnozowaniu tej choroby? Przechodzę piekło wędrówki od gabinetu do gabinetu, wyniki mają się dobrze.odpowiedz
  • Grazka
   2017-09-27 08:49
   Ja mam ta chorobę od co najmniej od 20 lat ciagle w bólu trzy dni temu nie miałam siły chodzić tak mnie wszystko bolało myślałam ze się rozsypie. Leków już przeciwbólowych nie mogę brać za dużo bo żołądek boli. Ciężko jest tak żyć w ciągłym bólu . Co robić proszę o pomoc!!!!odpowiedz
   • Agata
    2018-01-24 21:02
    Dieta. Też mam fibro. Gluten i nabiał potęgują ból.odpowiedz
    • Marianna
     2018-06-11 10:40
     Gluten nabial i weglowodany trzeba wyeliminowac. Fibromialgia to zespol kilku chronicznych chorob naraz..generalnie to chore jelita.stad wszystkie problemy dlatego wyeliminowanie glutenu nabialu i weglowodanow pomaga. Sprawdzcie sobue czy nie macie candidy( wystarczy zbadac kal na drozdze i plesnie) zespol sibo i zespol jelita wrazlowegp Wyeliminowanie tych chorob w prosry sposob pomaga wrocic do zdrowia.odpowiedz
   • m
    2017-12-07 03:00
    Grażka, poproś swojego lekarza o tramadol w formie tabletek do rozpuszczania lub o plastry przeciwbólowe. Trzymaj się, kobieto. (Wiem, łatwo mówić)odpowiedz
  • Gosia
   2017-05-04 23:05
   Witam jestem na grupie wsparcia na fb Razem w fibtomialgii jest nas tam bardzo duzo wiec zapraszam do grupy.Pozdrawiamodpowiedz
   • Zbyszek
    2017-09-23 21:15
    Witam od wielu lat choruje na zapalenia stawow mam endoproteze kolana od 2 lat mam bardzo silne bole szczegolnie nog od duzego palca do kregoslupa ledzwiowego 4i5 krag .Nie moge spac w nocy wstaje do WC wiele razy mam ataki bolu nie moge nic robic bardzo cierpie mam problemy bardzo sie denerwuje dostaje ataki wscieklosci o byle co .Jestem leczony przez reumatologa w tej chwili salazopyrin w duzej dawce pomaga mi IXPRIM paracetamol z tramadolem duzo sie zgadza z opisem fibromialgi prosze o porade dziekuje Zbyszekodpowiedz
   • Anna
    2017-08-27 16:18
    Choruję od 10 lat. Wyczerpałam wszystkie możliwości terapeutyczne łącznie z operacjami ortopedycznymi /kręgosłup, biodro/ Aktualnie jestem w zaostrzeniu. Potrzebuję wsparcia w cierpieniu i zrozumienia Do tej pory nikt mnie nie rozumie, bo przecież nie ma takiej choroby. Potrzebuję wsparcia w zaakceptowaniu choroby, która mnie dotknęła i porad jak sobie z nią radzić. Proszę o pomoc w dołączeni do grupy. Pozdrawiam.odpowiedz
    • Ela.
     2017-11-13 21:12
     Witam,choruje na fibromialgie od kilku lat,lekarz z por. leczenia bolu po licznych konsultacjach stwierdziła ją u mnie na100%.Bore cały czas leki przeciw bolowe tj.tramal,leki na wyciszenie tj amitriptyline 25 mg ,gabapentin.Ostatnio wystąpiło u mnie zaostrzenie choroby mimo ciągłego brania lekow.Lek. psychiatra dołożył mi sulpiryd,troche sie polepszyło.Żeby było lepiej to trzeba żyć bez stresow,w cieple i wyciszeniu.Nawiasem dodam ,że krioterapia mi ni pomogła.Pozdrawiam wszystkich cierpiących,musimy jakoś z tym żyć,ale to jest bardzo trudne.odpowiedz
    • Bezsilna.
     2017-10-25 00:32
     Nie jesteś sama. Ja od kilku lat też żyje w bólach. Latam po lekarzach i nic nie wychodzi a ja ledwo żyje. Czasem aż wolałabym umrzeć, takie bóle czasem mam. I też mam wrażenie że nikt tego nie rozumie, że wymyślam. Badania ok a czasem nie mam siły żyć. Może to też fibromialagia. Trzeba być silnym, choć bez wsparcia to trudne bardzo jest:(odpowiedz
  • Margotka
   2016-10-08 22:43
   Czy mógłby mi ktoś polecić miejsce w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku gdzie można zbadac sów pod kątem fibromialgii ? Od 3 lat odczuwam 99% dolegliwości opisanych w tym schorzeniu, mam za sobą z 40 wizyt u specjalistów i kilka tys złotych w plecy wydanych na prywatne badania. ... mam 30 lat i już żadnej siły do życia. Moja głowa chce wiele ale ciało krzyczy juz NIE. bardzo proszę o pomoc. Kto w ogóle może dokonać diagnozy tego, czy tylko reumatolog? Czy mogę go wprost poprosić o diagnozę w tym kierunku? Mam wrażenie ze mam dpi czynienia z wyłącznie wypalonymi zawodowo lekarzami. ..Czy można samemu zapisac sów na badanie dolorymetrem ??? Proszę o pomoc. .odpowiedz
   • Misia
    2016-10-15 00:36
    Witaj Margotka..ja bylam w Żarowie na reumatologi tam zdiagnozowali mi fibromialgięodpowiedz
   • Gosia
    2016-10-13 21:33
    mnie zdiagnozowano dopiero po 25 latach, gdy zdecydowałam się na leczenie szpitalne w Instytucie na Spartańskiej w Warszawie. wcześniej paru lekarzy sugerowało hipochondrię, a ja zaczęlam się zastanawiać na oddziałem psychiatrycznym. nie jest łatwo żyć z tak zaawansowaną chorobą, ale teraz wiem przynajmniej, że nie wariuję. powodzenia i przepraszam za brak ogonków - mam nieco sztywne łapki :)odpowiedz
    • Asia
     2017-04-17 12:17
     Witam mnie też leczyli na oddziale psychiatrycznymodpowiedz
  • Renata
   2016-09-20 14:57
   Witam, własnie wróciłam z wizyty u dr. Michałowskiej(Grójecka)-reumatolog. Trafiła z diagnozną w 100%. Czytam o szczególach tej choroby i wszystko się zgadza. Odpowidając Piotrowi mogę polecić z czystym sercem, bo sama zaierzam się dalej u nie leczyć! Pozdrawiam,odpowiedz
   • lol
    2018-02-15 14:56
    Cześć Renata. Też trafiłem do Pani doktor Michałowskiej. Przez pół roku wrzuciłem w siebie worek leków. Pani doktor na przedostatniej wizycie stwierdziła, że niektórych leczyła i po 6 lat. Przy ostatnie wizycie zaś powiedziała, że choć jest pewna że to FM to ona się poddaje bo żaden z leków przez pół roku nie dała nawet minimalnej poprawy. Nie jest łatwo z tym cholerstwem. Nie wiem co dalej robić :(odpowiedz

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Aktualności

 • Fibromialgia - dlaczego tak trudno ją zdiagnozować?
  Na fibromialgię może cierpieć 2-5% społeczeństwa. Dane te wydają się jednak znacząco niedoszacowane, ze względu na małą czujność diagnostyczną specjalistów oraz mylenie fibromialgii z innymi chorobami - mówi dr hab. med. Marcin Siwek, psychiatra, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie.
 • Jak leczyć fibromialgię?
  Kto powinien leczyć fibromialgię? Które leki są skuteczne? Jakie postępowanie niefarmakologiczne warto wdrożyć? - na pytania odpowiada dr hab. med. Marcin Siwek, specjalista psychiatra, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • Ruszyła akcja badań w kierunku osteoporozy
  Akcja badań gęstości kości, pomocnych we wczesnym wykrywaniu osteoporozy, wystartowała w poniedziałek 21 maja. Do końca września mobilne centrum densytometrycznych badań kości – Osteobus - zawita do stu polskich miejscowości.

Lekarze odpowiadają na pytania